ความดังของเสียง

23 ตุลาคม 2021 – by ดนู หรรษคุณาฒัย

ค่าความดังของเสียง มีมาตรฐานการวัดด้วยหน่วย เดซิเบล (decibel, dB) คิดค้นโดย  อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ Alexander Graham Bell เวลาที่เรารู้สีกเงียบในความเป็นจริงไม่ได้เงียบ โดยทั่วไปความดังของเสียงมีอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้ยิน เรียกว่า เสียงพื้นหลัง (Background Noise) ในทางอะคูสติกมีการวัดค่าความดังของเครื่องวัดที่มีหน่วยเป็น dB นั้งจึงไม่ตรงกับการรับรู้ของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการปรับค่าความดังเพื่อให้ใกล้เคียงกับความรู้สีกที่มนุษย์รับรู้ เรียกว่า dB(A) (decibel A-weight)

ความดังของเสียงทั่วไปสามารถเทียบกับตารางด้านล่างได้ดังนี้

เกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย 
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการ เช่น ที่ระดับเสียงเฉลี่ยที่ 85 dB(A) ลูกจ้างต้องได้รับไม่เกินวันล่ะ 8 ชั้วโมง สามารถดูได้จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน

#รู้หรือไม่? ห้องที่เงียบที่สุดในโลก คือ ห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) อยู่ที่ Microsoft Headquarters, Redmond, Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย ความเงียบ ระดับ -20.35 dB(A) (Background Noise) ในวันที่ 10 มิถุนายน คศ 2015 ในความเงียบระดับนี้ คุณจะสามาระได้ยินเสียงการทำงานของอวัยวะของร่างกาย เสียงของหัวใจเต้น และ เสียงการไหลของอากาศในปอดของคุณ.

ห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) ภาพจาก Orfieldlab.com

อ้างอิง

  1. Wikipedia
  2. http://www.mratchakitcha.soc.go.th/
  3. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/quietest-place
  4. https://www.orfieldlabs.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง