สัมภาษณ์คุณพีระพล เกษมสุทธิ์ เจ้าของบริษัท เธียเตอร์เฮาส์ แนะนำในการเลือกฉนวนกันเสียงและดูดซับเสียง

การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์กั้นเสียงและดูดซับเสียง ArtKUSTEG เหมาะสมกับห้องฟังเพลงและห้องโฮมเธียเตอร์ ทุก ๆ ย่านความถี่ ความแตกต่างการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับและความประทับใจ ในตัวผลิตภัณฑ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง